Język:

Ikona języka polski Ikona języka angielski

Infolinia: 703 202 020
Opłata 1,29zł brutto/min połączenia. Realizator usługi: Netia S.A.

O nas

Budujemy dobrą kolej, budujemy dobre relacje.
Istniejemy po to, aby ludzie w Polsce mogli każdego dnia wygodnie i sprawnie przemieszczać się i swobodnie realizować swoje plany. Bez względu na to, gdzie mieszkają – w małym czy dużym mieście – chcemy im ułatwić dojazd do ważnych miejsc, takich jak: praca, szkoła, urzędy, sklepy i oczywiście dom. Dzięki najszerszej siatce połączeń do wielu miejsc docieramy jako jedyni, ponieważ zależy nam na tym, aby każdy bez wyjątku mógł korzystać z kolei w swoim regionie.

Modernizujemy się, ponieważ chcemy rozwijać kolej, która będzie bezpieczna i komfortowa dla Klientów, a dla regionów będzie atrakcyjnym partnerem pierwszego wyboru. Dokładamy wszelkich starań, aby być blisko ludzi i ich spraw, wspierając w ten sposób organizację codziennego życia i pobudzając ruch w regionach, a w konsekwencji ich rozwój. Wierzymy, że nasze doświadczenie i odpowiedzialność pozwolą budować przyjazną kolej, z której Wy, nasi Klienci, i my, kolejarze, będziemy dumni. 

Wartości marki POLREGIO

PROFESJONALIZM
• wiarygodność
• efektywność
• rozwój, dążenie do doskonałości
• etyka postępowania

ODPOWIEDZIALNOŚĆ
• etos pracy, służba publiczna
• oddanie
• zapewnienie bezpieczeństwa
• troska o ludzi i środowisko

WSPÓŁPRACA
• przyjazność
• uczciwość
• dawanie wsparcia
• elastyczność, otwartość

 

W skrócie
POLREGIO to największy pasażerski przewoźnik w Polsce. Każdego dnia na tory w całym kraju wyjeżdża około 1500 pociągów zamawianych i finansowanych przez samorządy wojewódzkie. W ciągu roku z usług POLREGIO korzysta blisko 72 mln pasażerów. Pociągi POLREGIO zatrzymują się na ponad 1900 stacjach. Udział firmy w rynku kolejowych przewozów pasażerskich utrzymuje się na poziomie 27%. Większościowym udziałowcem Spółki jest Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. (50% i jeden udział).

 

Nasza historia

1.10.2001 r. - utworzenie na bazie Sektora Przewozów Pasażerskich PKP - PKP Przewozy Regionalne sp. z o.o. świadczą usługi w całym kraju w oparciu o 16 zakładów.

1.12.2008 r. - przekazanie całego segmentu międzywojewódzkich połączeń pospiesznych do PKP Intercity S.A.

22.12.2008 r. - przeniesienie udziałów  Spółki z PKP S.A. na samorządy wszystkich województw, tym samym opuszczenie Grupy PKP S.A.

8.12.2009 r. - formalna zmiana nazwy na Przewozy Regionalne spółka z. o.o. poprzez usunięcie skrótu PKP. Zmianie tej towarzyszył rozpoczęty w połowie listopada 2009 r. rebranding: nowe logo, nowe barwy korporacyjne (błękit, granat, zieleń).

1.01.2014 r. - w miejsce dotychczasowej struktury zakładów - utworzenie 14 oddziałów i Zakładu  Napraw Taboru z siedzibą w Kruszewcu.

4.11.2015 r. - przejęcie przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. większości udziałów w spółce (50% i jeden udział) i pozostawienie pozostałych udziałów samorządom wszystkich województw. Rozpoczęcie procesu kompleksowej restrukturyzacji Spółki.

10.11.2016 r. - podjęcie przez Zgromadzenie Wspólników decyzji o wprowadzeniu na rynek nowej marki konsumenckiej POLREGIO. 8 grudnia 2016 r. Przewozy Regionalne sp. z o.o. oficjalnie zaprezentowały elementy nowej identyfikacji wizualnej, m.in. logotyp i barwy firmowe.

31.12.2016 r. - odnotowanie po raz pierwszy w 15-letniej historii przez Przewozy Regionalne sp. z o.o. dodatniego wyniku finansowego na wszystkich poziomach, generującego zysk wynoszący ponad 51,2 mln zł.

11.09.2018 r. - inauguracja przez nową markę POLREGIO ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej REGIObohater pod hasłem „Polska jest silna siłą regionów”, która została objęta Patronatem Narodowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w Stulecie Odzyskania Niepodległości.

31.12.2018 r. - zakończenie z sukcesem procesu restrukturyzacji Spółki.

23.01.2020 r. -  zmiana nazwy z Przewozy Regionalne sp. z o. o. na POLREGIO S.A. w celu ujednolicenia nazwy Spółki z dotychczasową identyfikacją wizualną opartą o markę POLREGIO.

3.09.2020 r. - wyjście z definicji Spółki w trudnej sytuacji ekonomicznej.

12.12.2020 r. - zakończenie procesu zawierania umów PSC z 15 Województwami, z których większość, po raz pierwszy w historii Spółki została podpisana na 10 lat.

20.04.2021 r. - wydanie przez Komisję Europejską pozytywnej decyzji dotyczącej dofinansowania Przewozy Regionalne sp. z o.o. przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. w wysokości 770 303 500 PLN, do którego doszło w 2015 przyznając, że jest ono zgodne z unijnymi zasadami pomocy państwa.

1.12.2021 r. - zmiana formy prawnej prowadzonej działalności polegająca na przekształceniu POLREGIO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w POLREGIO Spółka Akcyjna.

 

MISJA

Nowoczesna   kolej   regionalna,   która zapewnia  bezpieczne  podróżowanie, docierając do  dużych i małych miejscowości we wszystkich regionach kraju. 

Istniejemy  po  to,  aby nasi Pasażerowie każdego dnia mogli wygodnie i sprawnie przemieszczać się bez względu na to, gdzie mieszkają.

WIZJA

Największy przewoźnik regionalny, który wyznacza standardy i cieszy się doskonałą reputacją wśród klientów i partnerów biznesowych.

Modernizujemy się, ponieważ chcemy świadczyć usługi na coraz wyższym poziomie oraz wyznaczać kierunki rozwoju pasażerskiego transportu  kolejowego. Chcemy być postrzegani jako bezpieczny, komfortowy przewoźnik pierwszego wyboru. Dokładamy wszelkich starań, aby być blisko ludzi i ich spraw, wspierając w ten sposób organizację codziennego życia i pobudzając ruch w regionach, a w konsekwencji ich rozwój. Wierzymy,  że nasze doświadczenie i odpowiedzialność pozwolą budować przyjazną kolej, z której i Wy, nasi Klienci, i my, kolejarze, będziemy dumni. 

Dla skutecznej realizacji Polityki Jakości wyznaczamy następujące cele:

 • świadczenie usług transportowych z zachowaniem standardów zgodnych z normami europejskimi,
 • zwiększenie zaufania pasażerów do świadczonych przez spółkę usług,
 • podnoszenie bezpieczeństwa podróży w uruchamianych przez spółkę pociągach, zgodnie z przyjętą Polityką bezpieczeństwa,
 • zapewnienie  pasażerom  informacji o dostępności, funkcjonalności i zasadach korzystania z oferowanych przez spółkę usług,
 • zwiększanie dostępności przewozów dla osób niepełnosprawnych i o ograniczonej sprawności ruchowej.

Zobowiązujemy się do:

 • utrzymania i ciągłego doskonalenia Systemu Zarządzania Jakością w zakresie obsługi pasażerów,
 • dbałości o dochowanie przyjętych norm jakości obsługi,
 • podwyższania kultury obsługi pasażerów,
 • doskonalenia kompetencji i wzrostu zaangażowania pracowników,
 • kompleksowej obsługi pasażerów poprzez wykorzystanie nowoczesnych technik i technologii informatycznych,
 • stałej optymalizacji oferty przewozowej i taryfowej, zgodnie z potrzebami pasażerów,
 • monitoringu rynku oraz reagowania na potrzeby i propozycje pasażerów,
 • modernizacji i taboru w celu podniesienia komfortu i bezpieczeństwa podróży,
 • kształtowania wśród pracowników przekonania o tym, że za jakość pracy spółki odpowiadamy wszyscy i wszyscy tworzymy jej wizerunek.