Język:

Ikona języka polski Ikona języka angielski

Infolinia: 703 202 020
Opłata 1,29zł brutto/min połączenia. Realizator usługi: Netia S.A.

Reklamacje, skargi, wnioski

Poniżej znajdą Państwo informacje na temat przyjmowania i rozpatrywania przez POLREGIO S.A.  reklamacji, skarg oraz wniosków.

W przypadku, kiedy skarga/ reklamacja/ wniosek zostanie skierowana do niewłaściwej komórki organizacyjnej, sprawa zostanie przekazana przez adresata do jednostki właściwej, w celu udzielenia odpowiedzi.

POLREGIO S.A. przekaże zgłoszenie do właściwego podmiotu, o czym Pani/Pan zostaną poinformowani. Podmiotami tymi w szczególności mogą być przewoźnicy świadczący usługi kolejowego transportu pasażerskiego, operatorzy elektronicznych kanałów sprzedaży biletów oraz zarządcy infrastruktury kolejowej.

Językiem roboczym w kontaktach pomiędzy podróżnym i Przewoźnikiem jest język polski.

Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest firma POLREGIO S.A. z siedzibą w Warszawie, 01-217 Warszawa, ul. Kolejowa 1. Podane dobrowolnie dane osobowe przetwarzane są przez administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a, b, c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy nr 95/46/WE wyłącznie w celu rozpatrzenia reklamacji/ skargi/ wniosku. Posiada Pani/ Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.


Na poniższym formularzu możesz złożyć reklamację/skargę/wniosek elektronicznie:

PRZEJDŹ DO E-FORMULARZA: sekcja ”Obsługa klienta/Formularz reklamacji, skarg i wniosków”


Oczywiście można dokonać złożenia ww. dokumentów w sposób tradycyjny, czyli pocztą oraz w kasach biletowych. Dla ułatwienia można skorzystać z formularza:
 
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY REKLAMACJA / SKARGA / WNIOSEK


Wszystkie informacje oraz szczegółowe zasady dotyczące rozpatrywania skarg, wniosków i reklamacji są dostępne w zakładce Reklamacje. 

Tutaj znajdziesz informacje o przetwarzaniu Twoich danych osobowych 

Szczegółowe informacje odnośnie trybu składania i rozpatrywania reklamacji, skarg oraz wniosków dostępne są poniżej w sekcjach Skargi/Reklamacje/Wnioski.

Reklamacje, skargi, wnioski o odszkodowanie z tytułu opóźnienia pociągu są rozpatrywane w oparciu o obowiązujące przepisy dostępne w załącznikach poniżej oraz zgodnie z postanowieniami Regulaminie przewozu (RPR).

 

Informacje na temat poszczególnych wniosków znajdują się w zakładkach poniżej: 

Do pobrania
Formularz zgłoszeniowy reklamacja / skarga / wniosek

Data dodania pliku: 01.12.2021

Ikonka i dla artykułów informacyjnych
Rozporządzenie (WE) nr 1371/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczącym praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym (Dz.Urz. UE L 315 z 03.12.2007 r. str.14 z późn. zm.)

Data dodania pliku: 09.01.2017

Ikonka i dla artykułów informacyjnych
Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (j.t. Dz.U. z 2015 r., poz. 915, z późn. zm.)

Data dodania pliku: 09.01.2017

Ikonka i dla artykułów informacyjnych
Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie ustalania stanu przesyłek oraz postępowania reklamacyjnego (Dz.U. z 2006 r. nr 38 poz.266)

Data dodania pliku: 09.01.2017

Ikonka i dla artykułów informacyjnych
Rozporządzenie z dnia 13 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalania stanu przesyłek oraz postępowania reklamacyjnego

Data dodania pliku: 11.06.2018

Ikonka i dla artykułów informacyjnych