Język:

Infolinia: 703 202 020
Opłata 1,29zł brutto/min połączenia. Realizator usługi: Progress Plus s.c.

Biuletyn Informacji Publicznej

Wpisz szukaną frazę:

POLREGIO sp. z o.o. informuje, że na mocy ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 (Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198) wniosek nie musi...
20.12.2016
Organami Spółki są: Zarząd, Rada Nadzorcza, Zgromadzenie Wspólników. Zarząd Spółki składa się z jednej do pięciu osób: prezesa, wiceprezesa zarządu (jeśli...
02.01.2017
Aktualne przepisy przewozowe znajdują się na stronie internetowej w dziale „Przepisy": - Taryfa przewozowa (TPR), - Regulamin przewozu (RPR), - Uprawnienia...
02.01.2017
Aktualne ceny biletów znajdują się w obowiązującej od 1 stycznia 2014 r. Taryfie przewozowej (TPR). Źródło: strona internetowa POLREGIO ...
02.01.2017
Rozkład jazdy jest ważny przez rok i jest wprowadzany w pierwszej połowie grudnia. W trakcie obowiązywania rozkładu są wprowadzane planowe tzw. korekty...
02.01.2017
Informacje na temat aktywów POLREGIO znajdują się w Archiwum. Majątek 2015 Majątek 2016 Majątek 2017 Majątek 2018...
02.01.2017
Wyniki finansowe Spółki 2015 r.  Bilans Rachunek Zysków i Strat Przepływy  Wyniki finansowe Spółki 2016 r.  Bilans Rachunek Zysków i...
23.10.2017
Od 2003 roku samorządy dofinansowując deficytowe połączenia regionalne, mają wpływ na kształtowanie oferty przewozowej. Od końca 2008 roku są udziałowcami w...
02.01.2017
Dofinansowanie międzynarodowych połączeń kolejowych realizowanych przez  spółkę wynika z umowy wieloletniej z ministrem właściwym ds. transportu o...
02.01.2017
Jakub Ginalski mail: jakub.ginalski@p-r.com.pl    ...
02.01.2017
Aktualne informacje o statusie prawnym i przedmiocie działalności POLREGIO sp. z o.o. znajdują się w Umowie Spółki. Pełny tekst umowy Spółki obowiązujący od 3...
02.01.2017
strona główna Biuletynu Informacji Publicznej strona główna POLREGIO...
02.01.2017
W strukturze organizacyjnej Spółki wyróżnia się Centralę oraz jednostki wykonawcze, tj. 14 Zakładów, które realizują zadania w poszczególnych obszarach...
02.01.2017
Ogłoszenia o sprzedaży Zamówienia publiczne ...
01.09.2017
Kariera i praca...
01.09.2017
Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego...
31.03.2021